Privacybeleid Biermunitie

Dit Privacybeleid geeft aan op welke manier Biermunitie omgaat met persoonsgegevens die worden gebruikt om de producten en/of diensten van Biermunitie te kunnen leveren. Dit Privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden Biermunitie.

Identiteit Biermunitie
Biermunitie is officieel bekend onder v.o.f. Biermunitie. Een vennootschap onder firma ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 74695126 met BTW nummer NL859995422B01. Het officiële adres van v.o.f. Biermunitie is Fuut 27, 1616GR te Hoogkarspel. De functionaris voor gegevensbescherming van v.o.f. Biermunitie is R.P. van Zoeren, te bereiken via info@biermunitie.nl.

Deze persoonsgegevens verwerkt Biermunitie
Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar de klant te herleiden zijn. Biermunitie beschikt over deze gegevens omdat de klant deze zelf aan Biermunitie verstrekt en doordat de klant gebruik maakt van de producten en/of diensten van Biermunitie.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Biermunitie verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt door een account op de website aan te maken of als er contact wordt opgenomen via correspondentie en/of telefonisch contact;
 • Bankrekeningnummer en/of het betaalpasnummer;
 • Eventuele klachten die worden ingediend.

Mocht Biermunitie, door wat voor reden dan ook, aan persoonsgegevens komen zonder dat de klant hiervan weet, dan zal Biermunitie de klant te allen tijde informeren over deze verwittiging inclusief bron.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Biermunitie verwerkt
De website en/of producten en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij de websitebezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. Biermunitie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Biermunitie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Overtuigd dat Biermunitie zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige? Neem contact op via info@biermunitie.nl, de informatie wordt direct verwijderd!

Hier gebruikt Biermunitie persoonsgegevens voor
Biermunitie kan persoonsgegevens voor de volgende zaken gebruiken:

 • Afhandelen en verwerken van de bestelling en betaling;
 • Om bestelgegevens uit een account bij te houden;
 • Verzenden van de nieuwsbrief Biermunitie, afmelden kan altijd;
 • Om goederen en diensten thuis te bezorgen;
 • Biermunitie maakt gebruik van Google Analytics om surfgedrag over verschillende websites bij te houden waarmee de producten en diensten van Biermunitie afgestemd worden op de behoeften;
 • Reageren op vragen, verzoeken of ideeën, dit kan alleen als Biermunitie gegevens heeft;
 • Overige doeleinden, om te voldoen aan wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoopadministratie en ter preventie van fraude en witwassen;
 • De gegevens die Biermunitie verwerkt worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Hoe lang Biermunitie persoonsgegevens bewaart
Biermunitie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Biermunitie zal periodiek de volgende gegevens verwijderen, maar maximaal 13 maanden na het verzenden van de laatste order of gebruik van het contactformulier.

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt door een account op de website aan te maken of als er contact wordt opgenomen via correspondentie en/of telefonisch contact;
 • Bankrekeningnummer en/of het betaalpasnummer;
 • Eventuele klachten die worden ingediend.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biermunitie verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Biermunitie, sluit Biermunitie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Biermunitie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De website bevat mogelijk links naar andere websites. Biermunitie is niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites en het Privacybeleid Biermunitie geldt niet voor deze websites. Biermunitie raadt aan het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Biermunitie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@biermunitie.nl.

Geen enkele website kan echter 100% veilig zijn voor kwaadwillende personen. Hiervoor neemt Biermunitie passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Biermunitie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegd of onbedoeld gebruik waarover Biermunitie geen controle heeft.

Recht van het inzien, corrigeren, verwijderen, beperking en overdracht van persoonsgegevens
De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of beperken. Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant kan bij Biermunitie een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Biermunitie van de klant heeft in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen.

Gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of zijn er andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur een verzoek naar info@biermunitie.nl. Biermunitie reageert binnen 30 dagen op het verzoek.

Er bestaat een mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken die Biermunitie gebruikt
Biermunitie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Biermunitie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Biermunitie cookies die surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden worden.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt de klant geïnformeerd over deze cookies en heeft Biermunitie toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Gebruik webwinkelsoftware JouwWeb
De webwinkel van Biermunitie is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening van Biermunitie beschikbaar zijn gesteld, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot deze gegevens om Biermunitie (technische) ondersteuning te bieden, JouwWeb zal deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Voor verdere informatie over wat JouwWeb wel en niet met persoonsgegevens doet: https://www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden

Webhosting en e-mail
Biermunitie neemt webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens namens Biermunitie en gebruikt persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan JouwWeb gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens van zowel de klant als Biermunitie te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gebruik betalingssysteem
Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel wordt er gebruik gemaakt van het platform Mollie (Collecting Payment Service). Mollie verwerkt naam-, adres- en betaalgegevens zoals bijvoorbeeld bankrekening-  of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending via derde partij
De klant heeft de keuze om het bierpakket te laten bezorgen. Biermunitie maakt gebruik van de diensten van DHL en/of PostNL voor het uitvoeren van deze zendingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Biermunitie naam – en adresgegevens met deze partijen deelt om de Biermunitie kant van de uitvoering van de gesloten overeenkomst te voltooien. DHL en/of PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het verzenden van het pakket.

Vragen?!
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het Privacybeleid Biermunitie? Neem contact op via info@biermunitie.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid Biermunitie
Biermunitie kan dit Privacybeleid aanpassen wanneer de website en/of de regelgeving wijzigt. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019.